Visio
"Tulevaisuus ei ole jokin paikka, johon olemme menossa, vaan paikka, jonka me luomme.                                                 Polkuja tulevaisuuteen ei löydetä, vaan ne tehdään."                                    

Tulevaisuudessa Tuuskoti on saavuttanut vahvan aseman mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tuottajana. Tuuskodin suosion kasvu perustuu kilpailukykyiseen hintaan, kodinomaisuuteen, luotettavuuteen, laatuun ja vahvaan osaamiseen. Tuuskodissa kehitetään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja käyttäjiltä ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute on pohja toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.