Tuuskodin arvot
"Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan"

Asiakaslähtöisyys, osallisuus, ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Kaikki toiminta perustuu asiakaslähtöisen, arvokkaan ja mielekkään asumisen ja elämisen mahdollistamiseen hoivakodissamme sekä sieltä itsenäiseen elämään siirryttäessä. 

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun, kuntoutumista tukevien toimenpiteiden valintaan ja hoitoyhteisön toimintaan. Toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, vapaaehtoisuuteen ja omahoitajuuteen, jolloin se on asiakaslähtöistä, osallistavaa ja yksilöllistä.

Toiminnassamme korostuu erityisesti kodikas, turvallinen, tasavertainen ja arvostava ilmapiiri. Jokainen asukas tuntee olevansa Tuuskodissa hyväksytty ja arvokas.

Arvojen mukainen toiminta

Toiminta perustuu asukkaiden psykososiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämiseen sekä sairastumisen ennalta ehkäisemiseen, parantamiseen ja lievittämiseen. Noudatamme toiminnassamme alaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.