Toiminta-ajatus
"Tässä olen, auki ja luettavissa, kuin avoin kirja. Nämä heikkoudet minulla on ja nämä vahvuudet. Kaiken pistän likoon, että syntyisi jotain aitoa ja pysyvää. Vähempi ei minulle kelpaa!"

Kaikki toiminta perustuu asiakaslähtöiseen arvokkaan ja mielekkään asumisen ja elämisen mahdollistamiseen hoivakodissamme sekä sieltä itsenäiseen elämään siirryttäessä.

Toiminnalla tuetaan asukkaiden psykososiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kehittymistä sekä uusien sairauksien ennalta ehkäisemistä ja oireiden lievittymistä.

Hoito ja toiminta perustuvat luottamuksellisuuteen ja siinä otetaan ensisijaisesti huomioon kuntoutujan ja hänen läheistensä etu.

Tuuskodin toiminta ei perustu missään tapauksessa "entisaikojen tapaiseen" vallan käyttöön ja sanktioiden kautta ihmisen alistamiseen.

Sellainen ei saa kuulua enää tähän päivään!